پيوندهاي مرتبط
 

 
اخبار کمیسیون ماده 77

Get Aggregated RSS

تقدیر رییس دادگاه انقلاب و شهردار اهواز از کمیسیون ماده 77

  رییس دادگاه انقلاب و شهردار اهواز با پرسنل دبیرخانه کمیسیون ماده 77 دیدار کردند. به گزارش سایت شهرداری، ریاست دادگاه انقلاب اهواز و عضو کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و سید خلف موسوی شهردار  اهواز  ضمن د...

آمار عملکرد کمیسیون ماده77

   شهرداری می تواند   عوارض و مطالبات  خود را از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها  پیگیری نماید و مستند به ماده 77 قانون شهرداری ها بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون مودی را ملزم به پرداخت...

آراء وحدت رویه درموردکمیسیون ماده77 قانون شهرداریها

  1- (رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 23/3/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور)  قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفعاشتباهات احتمالی تعیین...

 

 
عملکرد کمیسیون
 عملکرد کمیسیون در سال ۹۷:
 تعداد پرونده ها ۲۷ پرونده  آرا صادره ۱۱رای
 عملکرد کمیسیون در سال ۹۶:
 تعداد پرونده ها ۵۷ پرونده  آرا صادره ۵۲رای
 
آمار آرا صادره در کمیسیون
از ابتدای ١٣٩٧لغایت مرداد :
 ٣١ رای
سال ۱۳۹۶ :
 ۴۸ رای
سال ۱۳۹۵ :
 ۱۱۶رای
سال ۱۳۹۴ :
 ۶۲ رای
سال ۱۳۹۳ :
 ۱۹ رای
سال ١٣٩۲ :
 ٣۰ رای
 از آذر١٣٩١ لغایت پایان۱۳۹۱ :
 ۱۸ رای